Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Lunchmöte med Catrine Engström

När: 16 januari 2020, kl: 12:00
Plats: PWC, Torsgatan 21 Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 75
Bokningsbar t.o.m: 2020-01-12
Max antal biljetter/pers: 2
Övrigt: -

Redovisningssektionen inbjuder till lunchmöte med:

Catrine Engström

Sustainable finance

I syfte att uppnå åtagandena i Parisavtalet lanserade EU-kommissionen 2018 sin handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt (Commission Action Plan on Sustainable Finance) som innehåller en mängd åtgärdsförslag för att bl.a. styra om kapital till mer hållbara investeringar. En teknisk expertgrupp tillsattes för att arbeta vidare på åtgärdsförslagen vilket bl.a. har resulterat i två nya förordningar som träffar finansiella aktörer och som träder i kraft inom kort. Utöver de nya förordningarna föreslås även uppdateringar av flera befintliga regelverk och nya standarder och märkningar för hållbara finansiella produkter introduceras. 

Catrine Engström arbetar som jurist på PwC's avdelning för Risk och Regelverk inom finansiell sektor. I egenskap av regelverksspecialist deltar Catrine bl.a. i projekt för implementering av nya regulatoriska krav, granskning av regelefterlevnad och utbildning för arbetsgrupper och styrelser. Det senaste året har Catrine lagt särskilt fokus på att följa utvecklingen av och arbeta med de nya regelverk som rör hållbarhet och som träffar finansbranschen.

 

Bokningen är stängd sedan 2020-01-12 23:59:00!