Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Årsmöte 2019

När: 12 juni 2019, kl: 15:00
Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 49
Bokningsbar t.o.m: 2019-06-07
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

 

Välkommen på Företagsekonomiska Föreningens årsmöte

Tid: Onsdagen den 12 juni 2019 kl 15:00

Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm

 

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och två justeringsmän
 3. Styrelsens årsredovisning för 2018, (PDF).
 4. Revisorernas berättelser
 5. Beslut om fastställande av balans och resultaträkningar
 6. Beslut om resultatdisposition
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av valnämnd
 11. Årsavgiften 2020
 12. Övriga frågor
 13. Årsmötet avslutas

 

 

Bokningen är stängd sedan 2019-06-07 10:00:00!