Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Lunchmöte med Eva Wittbom

När: 12 juni 2019, kl: 14:00
Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 47
Bokningsbar t.o.m: 2019-06-07
Max antal biljetter/pers: 2
Övrigt: -


FEF
inbjudan 12 juni 2019

 

Akademiska sektionen inbjuder till föredrag och samtal med:

Ekonomie doktor Eva WittbomUniversitetets tredje uppgift – att samverka med det omgivande samhället

 Akademin för ekonomistyrning (AES) i staten är en samverkansplattform för praktiker och forskare som är engagerade i utvecklingen av styrning i offentliga miljöer. Syftet är att utmana och inspirera genom forskning, reflektion och erfarenhetsutbyten som kan leda till långsiktig samhällsnytta. AES bildades 2002 på gemensamt initiativ av Ekonomistyrningsverket, dåvarande Statens kvalitets- och kompetensråd och Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Nu ställer vi frågan hur AES gör för att vara en relevant samverkansarena?

Eva Wittbom, AES föreståndare, berättar om vägen till att bli Stockholms universitets  primära modell i Vinnovas aktuella projekt Metodik för Utveckling av SamverkansArenor (MUSA).

 

Dag:             Onsdagen den 12 juni 2019

Tid:              14.00-14.45, därefter serveras kaffe och te med tilltugg

Lokal:          Deloitte, Rehnsgatan 11

 

 

Björn Wolrath                                                               Susanne Weinberg
Ordförande                                                                  Sektionsordförande

 

 

Bokningen är stängd sedan 2019-06-07 10:00:00!