Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Lunchmöte med Stina Sandell

När: 6 februari 2019, kl: 14:00
Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 21
Bokningsbar t.o.m: 2019-02-06
Övrigt: -

 

FEF inbjudan 6 februari 2019

Sektionen för Ledarskap och Management inbjuder till lunchmöte med Stina Sandell

Hållbarhet på koncernnivå

Det senaste decenniet har hållbarhet blivit en allt viktigare fråga för större företag i kampen om såväl investerare och konsumenter. Dessutom har frågans betydelse gradvis spridit sig i det svenska näringslivet, t.ex. i och med den nya lagen om hållbarhetsredovisning. Eftersom arbetet nu hunnit mogna är det intressant att se vad det innebär i praktiken för svenska storföretag.

Holmen är ett av de svenska storbolag som kommit längst. Holmen utvärderas kontinuerligt av hållbarhetsanalytiker och är upptaget i ett antal internationella hållbarhetsindex. Bl.a. var man 2017 det högst rankade (plats 21) svenska bolaget i The Global 100 Index rankning över världens mest hållbara företag, som publiceras på World Economic Forum.

Vilka globala trender ser Holmen vad gäller hållbarhet och hur särskiljer sig olika regioner och branscher? Vilken affärsnytta ser Holmen med sitt hållbarhetsarbete, hur struktureras arbetet på koncernnivå och i verksamheten? Hur påverkas affärsprocesser och inte minst – hur påverkas det ekonomiska resultatet?

Efter många år inom kommunikation och marknadsföring har Stina Sandell nu arbetat på koncernledningsnivå med kommunikations- och hållbarhetsfrågor i drygt 10 år. Bland annat har hon arbetat på AMF och SBAB som kommunikations- och hållbarhetsdirektör och sitter nu i Holmens koncernledning.

Dag:               onsdagen den 6 februari 2019

Tid:                14.00 – 14.45 följt av frågestund

Plats:             Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm

Anmälan:        senast den 31 januari 2019

Björn Wolrath                                          Robert Berg
Ordförande                                              Sektionsordförande

Bokningen är stängd sedan 2019-02-06 10:00:00!