Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Lunchmöte med Sofia Bildstein-Hagberg

När: 14 november 2018, kl: 12:00
Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 29
Bokningsbar t.o.m: 2018-11-09
Övrigt: -

 

 

FEF inbjudan 14 november 2018

 

Redovisningssektionen inbjuder till lunchmöte med:

 

Sofia Bildstein-Hagberg

Digital rapportering av årsredovisningar – bättre information?

 

Från och med 2020 ska noterade företag i Europa lämna in årsredovisningen digitalt i XBRL-format. Samtidigt har Bolagsverket nyligen öppnat
en tjänst för elektroniskt rapportering för mindre företag. Näringsdepartementet har uttryckt ambitioner att digital inrapportering av årsredovisningen inom en snar framtid ska bli obligatoriskt för alla bolag. Men vad innebär elektronisk rapportering med XBRL och hur
påverkar det årsredovisningen som informationskälla? Har XBRL betydelse för normgivning och tillsyn på redovisningsområdet?
Kommer XBRL göra det enklare för företagen att lämna in årsredovisningen eller kan det i själva verket bli krångligare att rapportera?

 

Sofia Bildstein-Hagberg är expert på finansiell rapportering vid Svenskt Näringsliv och arbetar med bl.a. regelverksfrågor på redovisnings- och revisionsområdet. Hon är ledamot av Bokföringsnämnden, Expertpanelen vid Rådet för finansiell rapportering och ESMAs rådgivande kommitté för bolagsrapportering. Sofia har lång erfarenhet av finansmarknadsreglering från bl.a. Handelsbanken, KPMG, Finansdepartementet och som sekreterare i statliga utredningar.

 

 

Dag:           Onsdagen den 14 november 2018

Tid:            12.00-12.45, efteråt serveras lunchsmörgås med dryck

Lokal:         Deloitte, Rehnsgatan 11

Anmälan:    Företagsekonomiska Föreningen, www.fef.se

 

 

Björn Wolrath                                                               Magnus Svensson Henrysson

Ordförande                                                                   Sektionsordförande

 

 

Bokningen är stängd sedan 2018-11-09 10:00:00!