Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Lunchmöte med Magnus Henreksson

När: 13 september 2018, kl: 12:00
Plats: PwC, Torsgatan 21, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 64
Bokningsbar t.o.m: 2018-09-09
Övrigt: -

FEF-inbjudan 13 september 2018

Sektionen för Ledarskap och Management inbjuder till lunchmöte med Magnus Henreksson

Ledarskap och kunskapssyn i den svenska skolan

Grunden för Sveriges framtida välstånd är vår förmåga att effektivt konkurrera på den internationella marknaden. Kompetens och förmågor blir då avgörande, eftersom vi inte huvudsakligen vill konkurrera med låga kostnader. Därutöver är det viktigt att mekanismerna i samhället är meritokratiskt orienterade så att dessa kompetenser och förmågor belönas och släpps fram. Ett av de viktigaste fundamenten för att skapa ett sådant samhälle är att vårt utbildningsväsende – från grund- till högskolenivå – leds effektivt och styrs med en objektiv kunskapssyn. Under en längre tid har larmrapporter om den svenska skolans förmåga att leverera internationellt jämförbar kunskap avlöst varandra. Hur är läget idag? Har det vänt? Hur styrs skolan? Vilka framtida scenarier kan vi föreställa oss och vad innebär de för Sverige som ledande industriland?

Magnus Henrekson disputerade år 1990 vid Göteborgs universitet. 2001–2009 innehade han Jacob Wallenbergs forskningsprofessur i ekonomi med särskild inriktning på det svenska näringslivets utveckling och den ekonomiska politiken vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är vd för IFN sedan 2005. Förutom rent akademiska meriter har Magnus Henrekson erfarenhet från internationell banking samt som rådgivare, styrelseledamot och föredragshållare i såväl näringslivet som i den offentliga sektorn. Han har också skrivit ett antal böcker om företagsklimatets institutionella bestämningsfaktorer samt mest nyligen redaktör för en bok om kunskapssynen och pedagogiken i den svenska skolan med undertiteln ”Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas.”.

 

Dag:

Torsdagen den 13 september 2018

Tid:

12.00 – 12.45 följt av frågestund

Plats:

PwC, Torsgatan 21, Stockholm

Måltid:

FEF/FEI bjuder på en enkel lunch

Anmälan:

Senast den 6 september 2018

 

                           

Björn Wolrath

Robert Berg

Ordförande

Sektionsordförande

 

 

 

Bokningen är stängd sedan 2018-09-09 23:59:00!