Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Årsmöte samt lunchmöte med Lars-Göran Orrevall

När: 14 juni 2017, kl: 11:00
Plats: KPMG:s nya kontor på Vasagatan 16, Stockholm
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 49
Bokningsbar t.o.m: 2017-06-07
Max antal biljetter/pers: 2
Övrigt: - 

Årsmöte Företagsekonomiska Föreningen

Tid: Onsdagen den 14 juni 2017 kl 11
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm

Dagordning
 

 

Sektion Finansiering inbjuder till lunch med:

Lars-Göran Orrevall


VD för Skandias Kapitalförvaltningsbolag

Lars-Göran Orrevall är vd för Skandias kapitalförvaltningsbolag.
Bolaget förvaltar över 330 miljarder kronor huvudsakligen för moderbolaget Skandia Liv. Under åren 1988-1997 arbetade han inom olika befattningar på SEB, bland annat huvudansvarig för all ränteförvaltningen inom SEB kapitalförvaltning. Lars-Göran blev 1997 chef för Ränte- och Valutaavdelningen på SPP Kapitalförvaltning (idag Alecta). Från år 2000 var han vd för Öhman Kapitalförvaltning för att 2005 övergå till Skandiakoncernen.

Hur klarar Livbolagen den negativa räntan?

En stor andel av Livbolagens kapital är traditionellt placerat i räntebärande värdepapper. Under lång tid har räntan på dessa varit låg – till och med negativ – och avkastningen framöver kommer troligen vara mycket låg. Lars-Göran som är ansvarig för hur tillgångarna på Livförsäkringsbolaget Skandia ska placeras på lång sikt talar om hur den negativa räntan påverkar Skandia Livs placeringar.

Dag och tid:  Onsdagen den 14 juni 2017, kl. 12.00 – 13.30
Plats:             KPMG:s nya kontor på Vasagatan 16, Stockholm
Anmälan:      Företagsekonomiska Föreningen
                      www.fef.se
                      E-mail: info@fef.se
                      Tel:  08 – 556 061 42 (9:00 – 12:00 Föreningshusets Medlemsservice)
Måltid:          FEF och FEI bjuder på en enkel lunch efter föredraget.
                      Observera att vi inleder med föredraget exakt kl 12:00.

Bindande anmälan senast 7 juni. Max 80 deltagare i den ordning anmälan inkommer. Föreningen tillämpar en frivillig avgift om 100 kr vid lunchmötena. Kvitto kan erhållas. Utebliven ej avbokad plats debiteras med 200 kr.


Välkomna!

Björn Wolrath                                                                Ossian Ekdahl
Ordförande                                                                    Sektionsordförande

Bokningen är stängd sedan 2017-06-07 23:59:00!