Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Lunchmöte med Lars Engwall

När: 17 maj 2017, kl: 12:00
Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 46
Bokningsbar t.o.m: 2017-05-12
Max antal biljetter/pers: 2
Övrigt: -FEF
inbjudan 17 maj 2017

 
Akademiskasektionen inbjuder till lunchmöte med:

Professor em. Lars EngwallFöretagsekonomins framfart

 

Material från föreläsningen:

 

Artikel:
I nummer 1/2017 av tidskriften Respons publicerades ett inlägg av Mats Benner, där han kritiserade företagsekonomiämnet. Lars Engwall har i det nya numret en replik. Eftersom detta skulle kunna intressera Företagsekonomiska föreningens medlemmar finns här en länk: http://tidskriftenrespons.se/article/missvisande-bild-av-foretagsekonomin/

 

"Nu var det 1966", länk

 

 

Företagsekonomi är i dag det största ämnet inom svenska universitet och högskolor med 45 000 studenter. Det är en stor förändring sedan ämnet introducerades som handelsteknik vid Handelshögskolan i Stockholm år 1909. Sedan dess har ämnet bytt namn och blivit successivt allt populärare bland studenter. Därmed har ämnet påverkat praktiskt verksamhet i allt större utsträckning. Samtidigt har handelshögskolor och andra företagsekonomiska institutioner som en följd av rankningar, ackrediteringar och ett ökat tryck på internationell publicering känt ökade behov av att profilera sig. Mot den här bakgrunden kommer Lars Engwall med utgångspunkt i många års forskning att belysa hur företagsekonomiämnet utvecklats från ett ifrågasatt ämne till dagens starka ställning.

Lars Engwall är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet, där han varit professor sedan 1981 efter att ha disputerat vid Stockholms universitet 1970. Han har i sin forskning särskilt studerat dagstidningar, banker och universitet samt spridningen av managementidéer. Under 2016 publicerade han Defining Management (med Matthias Kipping och Behlül Üsdiken) på Routledge och Universitet under granskning på Dialogos. Han är ledamot av ett flertal lärda sällskap och är ekonomie hedersdoktor vid Åbo Akademi och Handelshögskolan i Stockholm.

 

Dag:             Onsdagen den 17 maj 2017

Tid:              12.00-12.45, efteråt serveras lunchsmörgås med dryck

Lokal:          Deloitte, Rehnsgatan 11

Anmälan:     Företagsekonomiska Föreningen, www.fef.se

 

 

Björn Wolrath                                                               Gunilla Eklöv Alander

 

Ordförande                                                                    Sektionsordförande

Bokningen är stängd sedan 2017-05-12 12:00:00!