Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Fredrika Bremer-förbundets årsmöte 2021

När: 9 maj 2021, kl: 09:00
Plats: Digitalt
Pris: 0,00 kr
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t o m: 2021-04-14
Övrigt: -


Varmt välkommen till Fredrika Bremer-förbundets digitala årsmöte söndagen den 9 maj! Mötet kommer precis som 2020 att ske med hjälp av de digitala verktygen ZOOM och SUFFRA och vi kommer att bistå med praktisk information kring det tekniska när det närmar sig.

Redan på lördag eftermiddag klockan 16.30 samlas vi som vill för digitalt mingel och inspiration! Det blir en möjlighet att vinka till vännerna från förr, ses i mindre digitala rum och få inspiration till ett nytt Fredrikaår! 

Motioner
Motioner kan ställas av enskilda medlemmar och medlemssammanslutningar och ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 5 mars. Dessa skickas till kansli@fredirkabremer.se 

Val till styrelsen
Nomineringar till styrelsen ska vara valberednings sammankallande Carina Ohlsson tillhanda den 5 mars valberedningen@fredrikabremer.se 

Styrelsen har fastslagit följande process för utnämnandet för de Årets Fredrika och BRA-priset för 2021. 

BRA-priset 2020/2021
BRA-priset är ett jämställdhetspris som har delats ut årligen sedan 1982 av Fredrika Bremer-förbundet.  Avsikten är att premiera och hylla personer eller projekt som på ett innovativt sätt stärkt utvecklingen av jämställdhet i synnerhet och flyttat fram positionerna för mänskliga rättigheter i allmänhet i Fredrika Bremer-förbundets anda.

Eftersom det inte delades ut något BRA-pris 2020 så kommer vi i år att dela ut BRA-priset 2020/2021
Enskilda medlemmar och medlemssammanslutningar kan inkomma med nomineringar till förbundets kansli senast den 5 mars (nomineringar inkomna efter detta datum kommer inte att behandlas) . En nominering ska innehålla namn på den nominerade och en skriftlig motivering på max 1000 tecken inklusive blanksteg och skickas in till kansli@fredirkabremer.se senast den 5 mars . Beslut om vem som får priset beslutas på årsmötet den 9 maj.  

De som inkom med en nominering till årsmötet 2020 uppmanas skicka in en uppdaterad version så vi vet att nomineringen kvarstår och att alla nomineringar följer samma mall.

Årets Fredrika 2020 och 2021
Varje år utses en medlem till Årets Fredrika som en hyllning och ett uppmärksammande av särskilt förtjänstfulla insatser inom förbundet under lång tid i allmänhet och under året som gått i synnerhet. I år kommer vi att utse två stycken medlemmar, en för 2020 (för insatser 2019) och en för 2021 (för insatser 2020).

En nominering ska innehålla namn på den nominerade och den/dem som nominerar och en skriftlig motivering på max 1000 tecken inklusive blanksteg och skickas till in till kansli@fredirkabremer.se senast den 5 mars. Vilka som får utmärkelsen för respektive år beslutas sedan i förbundets styrelse och offentliggörs på årsmötet den 9 maj. 

De som inkom med en nominering av Årets Fredrika till årsmötet 2020 uppmanas skicka in en uppdaterad version så vi vet att nomineringen kvarstår och att alla nomineringar följer samma mall.

Det går alltså INTE att inkomma med nomineringar efter angivet datum och nomineringar utan motivering kommer inte att behandlas av styrelse eller årsmöte. 

08.45 Incheckning  och teknisk koll 

09.15 Årsmöte  

12.00 Lunch 

13.00 Årsmöte fortsättning 

16.30 Avslutning och avtackningar 

17.00 Tack och hej! 


Varmt välkommen! 


Styrelsen 

Medlem

Som medlem gör du din bokning under Min Sida