Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

FAI's temadag - Molntjänster är det så farligt egentligen?

När: 26 mars 2015, kl: 11:00
Plats: Riksarkivets hörsal, Fyrverkarbacken 13 i Stockholm
Pris: 600,00 kr för medlem / 900,00 kr för övriga
Platser kvar: 13
Bokningsbar t.o.m: 2015-03-18
Övrigt: -

Välkommen till temadag

 

Tid:

torsdag 26 mars 2015

Plats: Riksarkivets hörsal, Fyrverkarbacken 13 i Stockholm
Pris: Medlem 600 kronor, ej medlem 900 kr, i priset ingår kaffe och lunch (medverkan i årsmöte är fritt).
Anmälan: Senast den 20 mars 2015

 

 

Program

11:00-12:00

ÅRSMÖTE Tidskriftsföreningen Se särskild kallelse

12:00-13:00 LUNCH

13:00-13:40

Gunnar Risberg, arkitekt, IBM 

Ny svensk och internationell molnetstandard  SS-ISO/IEC 17788

13:45-14:30

Erik Borglund, univeritetslektor, Mittuniversitetet, Molntjänster, arkivet och arkivarien – är det så farligt egentligen?

14:30-15:00
KAFFE

15:00-16:00 

Cecilia Magnusson Sjöberg, Professor i rättsinformatik Stockholm Molntjänster, offentlighet & sekretess – är det så farligt egentligen?

16:00-16:30 BENSTRÄCKARE
16:30-17:30
ÅRSMÖTE FAI Se särskild kallelse

             

Eftermiddagens tema

Facebookkulturen håller på att ta sig in på allt fler arbetsplatser. Lika enkelt som det är att kommunicera och byta information på den populära vänskapssajten ska det nu vara att hantera administrationen inom verksamheten.

Vilka begränsningar finns det i att använda molntjänster för sin informationshantering? Finns det rättsliga hinder att lagra sekretessbelagd information i molnet? Kan man arkivera i molnet?

Erik Borglund är involverad i det internationella forskningsprojektet "Records In the Cloud" (RIC) där ett antal internationella forskare gemensamt försöker studera de utmaningar molntjänster ger på arkivvetenskap. Vi behöver se till att de metoder och teorier som används för arkivhantering också fungerar i molnet.

Cecilia Magnusson Sjöberg arbetar både praktiskt och teoretiskt med de rättsfrågor som nya digitala miljöer aktualiserar och hon har med juridiska ögon följt utvecklingen kring det offentligas användning av molntjänster. I detta sammanhang utgör offentlighet och sekretess ett centralt tema.

 

Program

 

Kom ihåg att avanmäla dig om du inte kan komma!

Vänligen ange eventuella matallergier i kommentarsfältet.

 

 

Välkomna!

 

 

 

 

 

Bokningen är stängd sedan 2015-03-18 20:59:00!