Arkivcafé

När: 7 mars 2018, kl: 16:00
Plats: Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek Storgatan 41, Stockholm
Pris: 0,00 kr för medlem / 60,00 kr för övriga
Platser kvar: 20
Bokningsbar t o m: 2018-03-02
Övrigt: -

 

Välkommen till Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings arkivcafé

Arkivutredningen - Dialog med Lars Ilshammar om behovet av en uppdaterad arkivlagstiftning

KVÄLLENS TEMA

Lars Ilshammar leder arkivutredningen. Utredningen ska överlämnas till regeringskansliet innan 18 november 2019. Utredaren ska bland annat;

- översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva och analysera hur samhällsutvecklingen har påverkat och kan förväntas påverka förutsättningarna för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner,
- se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till den utvecklingen som sker på området,
- analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på Riksarkivets roll och uppgifter i förhållande till andra myndigheter och arkivaktörer för att undvika överlappning och för att, upprätthålla en god och säker informationshantering och för att möjliggöra en allsidig historiebeskrivning,
- analysera de ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet och andra arkivmyndigheter på kort och lång sikt av den offentliga förvaltningens övergång till digitala processer, och
- analysera om regleringen för de enskilda arkiven bör förändras för att kunna tillgodose behov inom rättsskipning, förvaltning, forskning och skydd för kulturarvet.

Ladda ner inbjudan med program HÄR.

PROGRAM:

16.00 – 16.05 Välkomstord
Katharina Ekelöf ordförande - Föreningen för arkiv och informationsförvaltning.
16.10–16.40 Lars Ilshammar, KB, om arbetet i arkivutredningen.
16.40-17.10 Moderatorer Göran Samuelsson (Miun) och Inger Mattsson (RAÄ) ger inspel och ställer med er hjälp frågor till arkivutredningen.
17.10–18 Samkväm och fri diskussion. Det kommer också finnas möjlighet att få en visning av Riksantikvarieämbetets lokaler
Bokningen är stängd sedan 2018-03-02 23:59:00!