Stockholm -Panelsamtal om osteoporosvården

När: 9 december 2019, kl: 17:30
Plats: Historiska Museet, Narvavägen 13-17, Stockholm
Pris: 150,00 kr för medlem / 200,00 kr för övriga
Platser: Platser finnes
Bokningsbar t o m: 2019-12-09
Övrigt: I priset ingår enklare förtäring, samt kaffe. Anmälan är bindande.

Välkommen till en kväll där politiker och medicinska experter tillsammans diskuterar behandling och förebyggande åtgärder av osteoporos/benskörhet. Några av politikerna som deltar i panelsamtalet är Ella Bohlin (KD), Irene Svenonius (M), Catarina Wahlgren (V) Talla Alkurdi (S) tillsammans med medicinska experter.

Osteoporos har identifierats som en av Sveriges främsta hälsoutmaningar eftersom många är drabbade av sjukdomen, samtidigt utgör den en stor och kostsam belastning på sjukvården. Varannan kvinna och var fjärde man beräknas få en osteoporosrelaterad fraktur under sin livstid.

Med anledning av detta vill vi gärna bjuda in till ett panelsamtal om var osteoporosvården i Stockholmsregionen befinner sig idag och hur den på bästa sätt kan utvecklas vidare. 

Programmet uppdateras löpande.

PROGRAM:

Kl 17.30-19.30 

KL 17.30  Ankomst och registrering. Enklare förtäring och kaffe.

Kl 18.00  Alla hälsas välkomna av representant från 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Osteoporos. Hur ser osteoporosvården ut i Stockholmsregionen idag?

Panelsamtal med politiker och medicinska experter

Kvällen avslutas med inspirerande andnings och rörelsetips.

Kl 19.30  Avslut

Varmt välkommen!

Bokningen är stängd sedan 2019-12-09 12:00:00!