Stockholm - Mental Health Seminarium

När: 25 november 2019, kl: 17:30
Plats: Historiska Museet, Narvavägen 13-17, Stockholm
Pris: 250,00 kr för medlem / 250,00 kr för övriga
Platser: Platser finnes
Bokningsbar t o m: 2019-11-22
Övrigt: I priset ingår kaffe/te och smörgås. Anmälan är bindande.

#AllaKännerNågon

Bryt tabun mot psykisk ohälsa.

Det finns hopp för alla med psykisk ohälsa. Lyssna till Maria Borelius, författare och vetenskapsjournalist, Lena Flyckt, docent, psykiatriker, Carina Carnlöf, Med.dr m.fl.

Den 25 november, kl. 17.30-20.00, på Historiska Museet, Narvavägen i Stockholm deltar medicinska experter och personer med egna erfarenheter av bland annat psykossjukdom för att öka kunskapen om psykisk ohälsa, minska stigma och väcka hopp.

Moderator: Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare till Bryt sista tabut, Hälsorevolutionen och Bliss.

Medverkande: Alexandra Charles,  ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben, Lena Flyckt, vice ordförande Psykiatrifonden, Maria Skott, SLL, sakkunnig kognitiva behandlingsmetoden NECT, Hjärnkollambassadörer föreläser om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykossjukdom samt även sakkunniga inom forskning om psykisk ohälsa och nationella behandlingsriktlinjer. Med.dr. Carina Carnlöf, universitetssjuksköterska vid Karolinska, informerar om en studie bland kvinnor med hjärklappning, Red Heart Study. Annette Lefterow, pedagog inom hälsa och wellness, lär ut konsten att skapa balans mellan kropp och tanke.

Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare till Bryt sista tabut, Hälsorevolutionen och Bliss, inleder. Berättar om sina egna erfarenheter. Mediebilden av psykisk ohälsa, stigma och okunskap.

Lena Flyckt, psykolog, Psykiatrifonden.  

  • Vad är allvarlig psykisk sjukdom och vad kan det innebära för en person
  • Skillnader mellan olika psykossjukdomar och mellan schizofreni och bipolär sjukdom
  • Vad säger stigmaforskningen
  • Vanföreställningar om att det var ”moderns” fel att barnet insjuknade i psykossjukdom
  • Anhörigas situation, de drabbas i hög utsträckning. Framförallt mödrar tar ofta ett stort ansvar att ta hand om och hantera sina vuxna barns sjukdom. Man riskerar att inte be om hjälp på grund av skam och stigma

Åsa Höij. Den egna historien

  • Visar genom sin historia att det är möjligt att återhämta sig från lång och allvarlig psykisk sjukdom
  • Berättar om sin upplevelse av skam och stigma

Maria Skott och Hannes Liedner

Maria Skott, SLL, berättar om NECT (Narrative Enchancement Cognitive Therapy) en behandlingmetod för att hjälpa personer att hantera och minska självstigma. Metoden är evidensbaserad och rekommenderas av Socialstyrelsen. Läs mer om metoden här

  • Maria berättar om metoden NECT.
  • Hannes berättar sin egen historia om hur han lärde sig att hantera och minska sitt självstigma

Diskussion om hur vi kan öka kunskapen, minska stigma kring psykisk sjukdom för att förhindra och behandla.

PAUS

Annette Lefterow, wellness expert, visar avslappnande och lätta yoga övningar

Carina Carnlöf, kardiolog berättar det senaste från Red Heart studien med 1000 kvinnor som har  hjärtflimmer.

Bokningen är stängd sedan 2019-11-22 20:59:00!