Samverkan kan bidra till att nyanlända kvinnor med barn får ökad psykisk hälsa

När: 2 juli 2019, kl: 16:00
Plats: Soberian, Kilgränd 1, Almedalen/Visby
Pris: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser: Platser finnes
Bokningsbar t o m: 2019-06-30
Övrigt: -

Välkommen till 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium i Almedalen den 2 juli. Seminariet presenterar cirkelträffar för nyanlända kvinnor. Ett projekt som visar en lyckad innovativ samverkan mellan samhälle, vård, socialtjänst och polis som kan hjälpa nyanlända kvinnor till en bättre psykisk hälsa. Många utrikesfödda kvinnor med barn känner ofta stress och oro inför framtiden. Solvig Ekblad, professor i multikulturell hälso- och sjukvårdsforskning, informerar om ett framgångsrikt projekt som pågår i nio städer runtom i landet. Kerstin Blomberg, lokal koordinator Gotland, informerar om hur våra lyckade cirkelträffar med utrikesfödda kvinnor har fungerat. Anna Maria Corazza Bildt informerar om sitt arbete som samordnare av barns rättigheter vid Europaparlamentet.

Program 2 juli

16.00  Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben

16.15  Kerstin Blomberg, lokal koordinator Visby, informerar om upplägget av cirkelträffar och erfarenheter med nyanlända kvinnor på Gotland.

16.30  Deltagare från cirkelträffarna informerar om sina erfarenheter. (Kontakttolk finns på plats)

16.45  Solvig Ekblad, professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet, leg psykolog på Akademiskt primärvårdscentrum och ledamot av medicinska expertgruppen, informerar om varför cirkelträffarna är en investering i hälsa och ett hållbarhetsmål.

17.00  Anna Maria Corazza Bildt, diskuterar utifrån det arbete som görs med nyanlända kvinnor och barn

17.30 Frågestund  

17.45  Alexandra Charles von Hofsten, avslutar.

Medlem

Som medlem gör du din bokning under Min Sida

Icke medlem