Samverkan kan bidra till att nyanlända kvinnor med barn får bättre psykisk hälsa

När: 2 juli 2019, kl: 16:00
Plats: Soberian, Kilgränd 1, Almedalen/Visby
Pris: 0,00 kr för medlem / 0,00 kr för övriga
Platser: Platser finnes
Bokningsbar t o m: 2019-07-02
Övrigt: -

Välkommen till 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium i Almedalen den 2 juli. Seminariet presenterar cirkelträffar för nyanlända kvinnor. Ett projekt som visar en lyckad innovativ samverkan mellan samhälle, vård, socialtjänst och polis som kan hjälpa nyanlända kvinnor till en bättre psykisk hälsa. Många utrikes födda kvinnor med barn känner ofta stress och oro inför framtiden. Solvig Ekblad, professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet, leg psykolog på Akademiskt primärvårdscentrum och ledamot av medicinska expertgruppen, informerar om ett framgångsrikt projekt som pågår i nio städer runtom i landet. Kerstin Blomberg, lokal koordinator Gotland, informerar om hur våra lyckade cirkelträffar med utrikes födda kvinnor har fungerat. Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor och Anna Maria Corazza Bildt, samordnare av barns rättigheter vid Europaparlamentet  kommenterar och reflekterar projektet.

Program 2 juli

16.00  Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben

16.15  Kerstin Blomberg, lokal koordinator Visby, informerar om upplägget av cirkelträffar och erfarenheter med nyanlända kvinnor på Gotland.

16.30  Deltagare från cirkelträffarna informerar om sina erfarenheter. (Kontakttolk finns på plats)

16.45  Solvig Ekblad, informerar om varför cirkelträffarna är en investering i hälsa och ett hållbarhetsmål samt betydelsen av att stärka nyanlända mödrar med barn att känna sig trygga.

17.00  Cecilia Elving och Anna Maria Corazza Bildt  reflekterar och diskuterar utifrån det arbete som görs med nyanlända kvinnor och barn.

17.25  Frågestund

17.45  Alexandra Charles von Hofsten, avslutar.

Välkommen!

Bokningen är stängd sedan 2019-07-02 15:00:00!