5/7 Psykisk ohälsa och anhörigskap - vem hjälper den som hjälper?

När: 5 juli 2017, kl: 17:00
Plats: Landshövdingens Trädgård, Korsgatan 4, Visby
Pris: 0,00 kr
Platser kvar: 24
Bokningsbar t o m: 2017-07-04
Övrigt: Gratis inträde

 

50% av de som står nära någon med psykisk ohälsa drabbas själva av exempelvis utmattningssyndrom eller depression. Den vanligaste sjukskrivningsorsaken för kvinnor i Sverige 2017 är psykisk ohälsa. Vem fångar upp de som är nära att själva drabbas och ger dem stöd? Vem hjälper dem som hjälper?

Undersökningar visar att de som oftast går ner i arbetstid och drar ett tungt lass när någon nära insjuknar i psykisk ohälsa är kvinnor. Detta leder ofta till att kvinnors ekonomiska situation blir försämrad, med bland annat lägre pensioner som följd. Även kvinnors egen hälsa blir lidande, många drabbas av egen psykisk ohälsa med stress, depression och utmattningssyndrom som följd. 1,6 miljonerklubben och Anhörigprojektet vill uppmärksamma alla de kvinnor som befinner sig i dessa dolda och väldigt utsatta anhörigsituationer. Vilken hjälp finns att få? Vem ser dessa kvinnor? Varför pratar vi inte mer om dem som hjälper? Vi vet att förutom det personliga lidandet kostar psykisk ohälsa samhället över 70 miljarder kronor varje år. Vad skulle hända om man istället stöttade anhöriga innan de själva blir sjuka? Och hur hittar man som anhörig verktyg för att orka? Anhörigprojektet arbetar med att uppmärksamma anhörigas situation och att hjälpa dem som hjälper - innan de själva blir sjuka.

Medverkande:
Ingrid Lindholm, Projektledare, Anhörigprojektet
Jenny Lindström, Kommunikationsansvarig, Anhörigprojektet
Kerstin Liljeblad, Administratör, Anhörigprojektet
Alexandra Charles, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Avslutning med förfriskningar

 

 
Bokningen är stängd sedan 2017-07-04 18:00:00!